ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน

คุณจอย สุจิตรา หมวดพล ประธานบริหาร บริษัท S-WISS Lift Up ร่วมเป็นประธานร้านอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2562 กับคุณกรกช โรจนะโชติกุล และคุณนันทินี อัครสูต ในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 ก.ค. – 14 ก.ค. 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”คุณจอย สุจิตรา หมวดพล ประธานบริหาร บริษัท S-WISS Lift Up ร่วมเป็นประธานร้านอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2562 กับคุณกรกช โรจนะโชติกุล และคุณนันทินี อัครสูต ในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 ก.ค. – 14 ก.ค. 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”

คุณจอย สุจิตรา หมวดพล ประธานบริหาร บริษัท S-WISS Lift Up ร่วมเป็นประธานร้านอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2562 กับคุณกรกช โรจนะโชติกุล และคุณนันทินี อัครสูต ในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 ก.ค. – 14 ก.ค. 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”คุณจอย สุจิตรา หมวดพล ประธานบริหาร บริษัท S-WISS Lift Up ร่วมเป็นประธานร้านอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2562 กับคุณกรกช โรจนะโชติกุล และคุณนันทินี อัครสูต ในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 ก.ค. – 14 ก.ค. 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”

 

 

คุณจอย สุจิตรา หมวดพล ประธานบริหาร บริษัท S-WISS Lift Up ร่วมเป็นประธานร้านอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2562 กับคุณกรกช โรจนะโชติกุล และคุณนันทินี อัครสูต ในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 ก.ค. – 14 ก.ค. 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”คุณจอย สุจิตรา หมวดพล ประธานบริหาร บริษัท S-WISS Lift Up ร่วมเป็นประธานร้านอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2562 กับคุณกรกช โรจนะโชติกุล และคุณนันทินี อัครสูต ในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 ก.ค. – 14 ก.ค. 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”คุณจอย สุจิตรา หมวดพล ประธานบริหาร บริษัท S-WISS Lift Up ร่วมเป็นประธานร้านอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2562 กับคุณกรกช โรจนะโชติกุล และคุณนันทินี อัครสูต ในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 ก.ค. – 14 ก.ค. 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”คุณจอย สุจิตรา หมวดพล ประธานบริหาร บริษัท S-WISS Lift Up ร่วมเป็นประธานร้านอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2562 กับคุณกรกช โรจนะโชติกุล และคุณนันทินี อัครสูต ในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 ก.ค. – 14 ก.ค. 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”คุณจอย สุจิตรา หมวดพล ประธานบริหาร บริษัท S-WISS Lift Up ร่วมเป็นประธานร้านอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2562 กับคุณกรกช โรจนะโชติกุล และคุณนันทินี อัครสูต ในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 ก.ค. – 14 ก.ค. 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”คุณจอย สุจิตรา หมวดพล ประธานบริหาร บริษัท S-WISS Lift Up ร่วมเป็นประธานร้านอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2562 กับคุณกรกช โรจนะโชติกุล และคุณนันทินี อัครสูต ในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 ก.ค. – 14 ก.ค. 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”คุณจอย สุจิตรา หมวดพล ประธานบริหาร บริษัท S-WISS Lift Up ร่วมเป็นประธานร้านอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2562 กับคุณกรกช โรจนะโชติกุล และคุณนันทินี อัครสูต ในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 ก.ค. – 14 ก.ค. 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”คุณจอย สุจิตรา หมวดพล ประธานบริหาร บริษัท S-WISS Lift Up ร่วมเป็นประธานร้านอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2562 กับคุณกรกช โรจนะโชติกุล และคุณนันทินี อัครสูต ในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 ก.ค. – 14 ก.ค. 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”คุณจอย สุจิตรา หมวดพล ประธานบริหาร บริษัท S-WISS Lift Up ร่วมเป็นประธานร้านอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2562 กับคุณกรกช โรจนะโชติกุล และคุณนันทินี อัครสูต ในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 ก.ค. – 14 ก.ค. 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”คุณจอย สุจิตรา หมวดพล ประธานบริหาร บริษัท S-WISS Lift Up ร่วมเป็นประธานร้านอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2562 กับคุณกรกช โรจนะโชติกุล และคุณนันทินี อัครสูต ในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 ก.ค. – 14 ก.ค. 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”คุณจอย สุจิตรา หมวดพล ประธานบริหาร บริษัท S-WISS Lift Up ร่วมเป็นประธานร้านอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2562 กับคุณกรกช โรจนะโชติกุล และคุณนันทินี อัครสูต ในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 ก.ค. – 14 ก.ค. 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”

บรรจุถุงยังชีพพระราชทานช่วยผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 คุณจอย สุจิตรา หมวดพล ประธานบริหารบริษัท S-WISS Lift Up นำพนักงานบริษัท S-WISS Lift Up ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อเตรียมไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยและอุทกภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ที่โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

 

งานกาชาด 2561 เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล

คุณจอย สุจิตรา หมวดพล ประธานบริหารบริษัท S-WISS Lift Up  ร่วมเป็นประธานร้านเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก กับ คุณสตรีรัตน์ คงวีระวัฒน์ บุญยสัมพันธ์ ,คุณพัทธนันท์ หิรัญบุญยสฤหดิ์ ,คุณนิตยา ลักษณวิสิษฐ์ ,คุณวันดี ไตรวิจิตรคุณ และคุณสุนันทา หาอุปละ วันเสาร์ ที่ 24 พ.ย. ในงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2561 ณ สวนลุมพินี

ร่วมบรรจุถุงยังชีพ กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 คุณจอย สุจิตรา หมวดพล ประธานบริหารบริษัท S-WISS Lift Up นำพนักงาน บริษัท S-WISS Lift Up ร่วมบรรจุถุงยังชีพกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั่วประเทศ ณ กองพันทหารราบที่ 11 บางเขน

กิจกรรมปันรักให้น้อง

          สุจิตรา หมวดพล ประธานบริหาร บริษัท เอส-วิส ลิฟท์ อัพ จำกัด นำพนักงานและแขกใจดี อาทิ ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร, สุรญา สุพงษ์ธร และ สุนทรี สุดสงวน เลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคเงินสด ผ้าอนามัย ของเล่น ของใช้ต่างๆ ให้กับเด็กกำพร้า บิดา-มารดา ที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน

จัดกิจกรรมแบ่งปันความรัก ฉลองครบรอบ 4 ปี เอส-วิส ลิฟท์ อัพ

สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 4 ปี บริษัท เอส-วิส ลิฟท์ อัพ จำกัด ของ สุจิตรา หมวดพล โดยเชิญแขกร่วมกิจกรรม แบ่งปันความรักให้น้องกำพร้าบิดา-มารดา...

enews-letter

SIGN UP FOR
NEWS-LETTER

Stay updated with all our latest news enter your e-mail address